Site Kullanım Şartları

1. Bu sitenin sahibi SIFIRGIBI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ’dir.Bu metinde şirket,  kısaca “SIFIR GİBİ”  olarak anılacaktır. www.sifirgibimakina.com web sayfasını (“SİTE”) ziyaret eden kişi ( gerçek veya tüzel kişi)  site kullanım şartlarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın belirtilen tüm hususların kayıtsız ve şartsız olarak kabul edildiğini,  belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürülemeyeceğini  açıkça beyan ve taahhüt etmiştir. 

2.  İş bu sitenin içreğinde yer alan hiç  bir bilgi veya belge, SIFIR GİBİ’nin   yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ,dağıtılamaz, iletilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, işlenemez veya başka bir şekilde kullanılamaz.

3. Site’de yer alan ya da Site aracılığı ile verilen bilgiler, herhangi bir şekilde tavsiye olarak kullanılmamalıdır. SIFIR GİBİ  bu sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermektedir ancak tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Kullanıcılar, Site’de yer alan bilgileri teyit ettirmelidirler. SIFIR GİBİ  istediği zaman, önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın site içeriğindeki tüm bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 

4. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan SIFIR GİBİ  sorumlu değildir. 

5. Başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlanamaz, engel olunamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edilemez, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal gönderilemez.

6. SIFIR GİBİ ,  kullanıcının Bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya  Site’den edinilen  bilgilere istinaden oluşan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimden  ve Site’yi kullanımdan yahut bununla ilişkilendirilebilecek  doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

7. Site kullanıcıları, web sitesi çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt  ederler.

8. Site’de, bu siteden tamamen bağımsız ve SIFIR GİBİ ’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. SIFIR GİBİ  bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında SIFIR GİBİ ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve SIFIR GİBİ ’nin izni dışındadır.

9. SIFIR GİBİ , kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon araması ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle SIFIR GİBİ ’nin, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, her zaman sebep göstermeksizin SIFIR GİBİ ’ye yazılı bildirimde bulunarak bu izni geri almaya yetkilidir.

10. Bu sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar, ikonlar, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, alan adı, genel görünüm ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın yayınlanan tüm bilgi ve veriler SIFIR GİBİ  veya lisans veren veya marka sahiplerine aittir. Bunlar, sahiplik durumuna göre, SIFIR GİBİ  veya lisans veren veya marka sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ve kalıcı olarak indirilemez. Aksi uygulamalar hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SIFIR GİBİ ’nin yasalardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

11. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; bu bilgiler ile ilgili olarak yukarıdaki hükümleri ihlal etmek ,  her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

12. Site’de sunulan hizmetler, SIFIR GİBİ  tarafından  katılımcılar yada kullanıcılar için bir ürün satış taahhüdü verildiği anlamına gelmez. Kullanıcı/ katılımcı  SIFIR GİBİ ’nin kendisine ürün tedarik etme  yahut satış yapma zorunluluğunun bulunmadığını,  ihaleye katılım sonucunda ürün  satışının tamamlanması için SIFIR GİBİ ’nin onayının bulunması gerektiğini, SIFIR GİBİ  ile  ürüne ilişkin olarak satış sözleşmesinin ( yada mesafeli satış sözleşmesinin) ayrıca yapılacağını ve ancak bu satış sözleşmesinin karşılıklı imzalanması ile  ürün satışının yapılabileceği, sebebi ne olursa olsun SIFIR GİBİ ’nin  ürünü ( makineyi) satmaması, satışına onay vermemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaması halinde herhangi bir hak, alacak ve/veya zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

13. SIFIR GİBİ , herhangi bir anda ve zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak Site’, içeriğini, site ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri, güncelleme, değiştirme, geçici veya sürekli olarak durdurma, sonlandırma ve kapatma, "Kullanım Şartları" nı değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Bu nedenle “Kullanım Şartları” sayfası düzenli olarak takip edilmelidir. SIFIR GİBİ , Site’ye erişimin kesintiye uğramasından, Site’nin geçici olarak ya da tamamen kapatılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

14. Site kullanıcıları, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, kullanıcılar ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.