İkinci el CNC Makinası yatırımı?

13.08.2020 13:44:53

Üretimin bel kemiği olan CNClerin  ne yazık ki ülkemizdeki yatırım maliyetleri oldukça yüksek. Bu sebeple ekonomik koşulların bir gereği olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci el CNC pazarı oldukça rağbet görüyor.

Üretimin bel kemiği olan CNC makinaların ne yazık ki ülkemizdeki yatırım maliyetleri oldukça yüksek. Bu sebeple ekonomik koşulların bir gereği olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci el CNC pazarı oldukça rağbet görüyor. Fakat ikinci el CNC yatırımı yapmak isteyen firmaların bu hususta ne kadar doğru ölçme ve değerlendirme yaptıkları ise gerçekten büyük bir soru işareti. Bu konuyu iki ana başlık altında değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Yurtdışından Tedarik İle Yapılan İkinci El CNC  Yatırımları

Dünyanın farklı sanayi ülkelerinde bulunan ikinci el CNC ilk bakışta bulmak da, almak da günümüz şartlarında oldukça kolay görünüyor. Fakat işin içine dikkatlice girdiğimizde birçok kritik konu ile karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemizin yurtdışından ikinci el CNC'ler için uyguladığı mevzuat.

Ne yazık ki yapılan veya yapılmak istenen ikinci el CNC ithalatların birçoğu olması gereken mevzuatın çok ötesinde, yanlış ve usule aykırı bir şekilde yapılıyor. Bu şekli ile mevzuata, dolayısı ile kanuna aykırı yatırım yapan firmalar, belirli dönemlerde takibe alınıyor ve ilgili kurumlarca ciddi müeyyideye maruz kalıyorlar.

Bunun yanı sıra yapılan en büyük hatalardan diğeri ise yurtdışında herhangi bir ülkeden satın alınmak sureti ile yatırımı planlanan ikinci el CNClerin  sadece fiyatları ile değerlendiriliyor olmasıdır. Oysa ki makinenin çalışıp çalışmadığı, varsa eksikliklerinin uzman kişilerce tespiti, bu eksikliklerin tamamlanması için gerekli maliyetlerinin de hesaba katılması gerekir. Sonuçta unutulmaması gereken en büyük husus yurtdışına ödediğimiz bedel karşılığında almış olduğumuz ikinci el CNC ile, firmamız ve dolayısı ile ülkemiz için bir katma değer oluşturma beklentimizin varlığıdır.

Dolayısı ile bu şekilde yurtdışı kaynaklardan yapılmak istenen ikinci el CNC yatırımlarında mutlaka o markanın yurtiçi yetkili satış ve servis temsilcisi ile görüşülmeli, gerekli ekspertiz desteği talep edilmelidir. Ayrıca ithalata uygunluğun tespiti için mutlaka ilgili bir gümrük müşavirlik firmasından da destek talep edilmeli, daha sonra hukuki bir problem yaşama ve müeyyideye maruz kalmanın önüne geçilmelidir.

Yurtiçinden Tedarik İle Yapılan İkinci El CNC Yatırımları

Ülkemiz içinden yapılan ikinci el CNC yatırımları nispeten yurtdışından yapılan ikinci el CNC yatırımlarına göre daha güvenlidir. En azından satın aldığımız firmaya her zaman ulaşabilir, satın alma sonrasında destek, soru ya da sorunlar için karşımızda kurumsal bir muhatap bulabiliriz. Ayrıca yurtiçindeki ikinci el CNClerin büyük bir kısmının Türkiye’ de yerleşik distribütör firmalar tarafından ithal edilmiş olması da çok büyük bir avantajdır. Bu sayede kolay bir şekilde servis desteği ve yedek parça temini imkanına sahip oluruz. Fakat bu avantajların yanı sıra tıpkı yurtdışından ithal edilen ikinci el CNCler de  olduğu gibi yurt içinden yatırımı yapılacak ikinci el CNC de sadece fiyatı ile değerlendirilmemeli, makinanın çalışıp çalışmadığı, varsa eksikliklerinin uzman kişilerce tespiti, bu eksikliklerin tamamlanması için gerekli maliyetlerinin de hesaba katılması gerekir. Yurtiçinden tedarik ile yapılan ikinci el CNC yatırımlarında ödenen bedelin de ülkemizin ekonomisi içinde kalması oldukça önemlidir.

Peki ikinci el CNC alınır mı?

Yurtiçinden ya da yurtdışından tabiki ikinci el CNC makinası yatırımı yapılabilir.Üstelik doğru bir ölçme ve değerlendirme sonucu oluşan maliyetlerinde göz önüne alınarak yapılan yatırımlar gerçekten çok ekonomik ve karlı olabilir.

Tabi ki her ne şart ve koşulda olursa olsun, ikinci el CNC yatırımı daima öngörülemeyen riskleri içinde barındırır. Bu husus yatırımı yapmayı planlayan firma tarafından daima göz önünde tutulmalı, fayda/maliyet analizi iyi yapılmalı ve ikinci el bir CNC için üretim planlaması  hiçbir zaman yeni bir CNC gibi düşünülerek yapılmamalıdır.